Wojciech Kaleta

 

homerysunekmalarstwofotografiaautorkontaktlinki

 

ikony

 

Moje ikony powstają w oparciu o technologię zgodną z kanonem. To bardzo ważna cecha ponieważ symbolika i teologia pisania ikon zaczyna się na poziomie materiałów i warsztatu. Pracuję na deskach z drewna olchy. Grunt (około dziesięciu warstw), czyli lewkas, nakładany jest  na płótno i i przyrządzany jest z kleju króliczego i kredy. Istotny element to złocenie; na mikstion lub na pulment (mat i poler; płatki złota 23 i 3/4 karata) Także farba (tempera jajowa) pozostaje w zgodzie z tradycją. Wybierając podlinnik czyli motyw (np. Chrystus Pantokrator lub Matka Boska Eleusa) pozostaje w zgodzie z kanonem i wypracowaną przez wiekii tradycją. Ikona jest punktem zbiegu trzech światów: przede wszystkim wiary (sacrum), rzemiosła i sztuki, których połączenie stanowi o wartości i autentyczności ikony.

 

 

Nie płacz po mnie Matko. ;tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na mikstion; 40x30cm

Najswiętsza Maria Panna; XVI w. ;tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na mikstion; 30x25cm

Św. Jan Teolog,. ;tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na mikstion; 24x24cm

Ukrzyżowanie. ;tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na mikstion; 40x30cm

Matka Boska Eleusa; tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na pulment ; płatki złota 23 i 3/4 karata; 30/25cm

Matka Boska Iwierska; tempera jajowa na desce z olchy, złocenie na mikstion 40x30cm

Mandylion; złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata;tempera jajowa na desce z olchy; 24x24cm.

Mandylion; złocenie na mikstion;tempera jajowa na desce z olchy; 27x27cm.

Chrystus Pantokrator; złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata; tempera jajowa na desce ze szpongami; 30x25cm.

Spas Nierukotwornyj. temepra jajowa na desce z olchy, złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata. 30/25cm

Chrystus ze Świętym Menasem (Ikona przyjaźni); tempera jajowa na desce z olchy; 25x25 cm.

Matka Boska Iwierska; tempera jajowa na desce z olchy; złocenie na pulment ; płatki złota 23 i 3/4 karata; 30/25cm

Deesis, Ikona modlitwy wstawienniczej; złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata; tempera jajowa na desce z olchy; 30x25cm.

Mandylion; złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata;tempera jajowa na desce z olchy; 20x20cm.

Matka Boska Kazańska; tempera jajowa na desce z olchy, 30/25cm

Mandylion; złocenie na pulment, płatki złota 23 i 3/4 karata;tempera jajowa na desce z olchy; 20x20cm.

Chrystus Pantokrator; złocenie na mikstion; tempera jajowa na desce z olchy; 30x25cm.

Ukrzyżowanie. Owczary XVI w. ;tempera jajowa na desce z olchy; 32/27cm

Święta Trójca. tempera jajowa na desce z olchy; 32/27cm

Chrystus Pantokrator; tempera jajowa na desce z olchy; 32/27 cm

Mandylion z Nowogrodu. temepra jajowa na desce z olchy. 32/32cm

homerysunekmalarstwofotografiaautorkontaktlinki

 

©Wojciech Kaleta 2008 - 2019